พันธุ์มะม่วงต้นเตี้ย-

พันธุ์มะม่วงต้นเตี้ย ออกผลเร็ว รสชาติหวานอมเปรี้ยว

        มะม่วงต้นเตี้ย เป็นพันธุ์มะม่วงที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากมีขนาดต้นที่เล็ก สามารถปลูกได้ในกระถาง จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการปลูกมะม่วงไว้กินเองที่บ้าน นอกจากนี้ มะม่วงต้นเตี้ยยังออกผลเร็วและมีรสชาติที่อร่อย หวานอมเปรี้ยว

สายพันธุ์มะม่วงต้นเตี้ยที่ได้รับความนิยม

มีหลายสายพันธุ์มะม่วงต้นเตี้ยที่ได้รับความนิยม เช่น

 • ต้นมีขนาดเล็ก สูงประมาณ 2-3 เมตร
 • ใบมีสีเขียว รูปร่างมนรี
 • ดอกมีสีขาว ออกเป็นช่อ
 • ผลมีรูปร่างกลมหรือรี
 • เปลือกผลมีสีเขียวอมเหลือง ผลสุกมีสีเหลืองทอง
 • เนื้อผลมีสีเหลือง รสชาติหวานอมเปรี้ยว

มะม่วงแก้วขมิ้น

          มะม่วงแก้วขมิ้น เป็นพันธุ์มะม่วงต้นเตี้ยที่ผลดิบมีสีเขียวอมเหลือง ผลสุกมีสีเหลืองทอง เนื้อแน่น รสชาติหวานอมเปรี้ยว มะม่วงแก้วขมิ้นเป็นพันธุ์มะม่วงต้นเตี้ยที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทย มีลักษณะเด่นดังนี้

        มะม่วงแก้วขมิ้นเป็นพันธุ์มะม่วงที่ออกผลเร็ว ประมาณ 1 ปีหลังปลูก ติดผลดกตลอดทั้งปี นิยมรับประทานผลดิบเป็นอาหารว่างคู่กับน้ำปลาหวานหรือพริกเกลือ ผลสุกสามารถรับประทานสดหรือนำไปแปรรูปเป็นมะม่วงน้ำปลาหวาน มะม่วงกวน มะม่วงเชื่อม เป็นต้น

มะม่วงเบาใต้

เป็นพันธุ์มะม่วงต้นเตี้ยที่ผลดิบมีสีเขียวอมเปรี้ยว ผลสุกมีสีเหลืองทอง เนื้อแน่น รสชาติหวานอมเปรี้ยว มะม่วงเบาใต้เป็นพันธุ์มะม่วงต้นเตี้ยที่ได้รับความนิยมมากในภาคใต้ของไทย มีลักษณะเด่นดังนี้ มะม่วงเบาใต้เป็นพันธุ์มะม่วงที่ออกผลเร็ว ประมาณ 1 ปีหลังปลูก ติดผลดกตลอดทั้งปี นิยมรับประทานผลดิบเป็นส่วนผสมของอาหารประเภทยำต่างๆ เช่น ยำมะม่วงเบา ยำมะม่วงมะพร้าวอ่อน เป็นต้น

มะม่วงแคระ

       มะม่วงแคระ  เป็นพันธุ์มะม่วงต้นเตี้ยที่ผลดิบมีสีเขียว ผลสุกมีสีเขียวอมเหลือง เนื้อแน่น รสชาติหวานอมเปรี้ยวมะม่วงแคระเป็น

        พันธุ์มะม่วงที่มีลักษณะพิเศษตรงที่ต้นมีขนาดเล็ก สูงประมาณ 2-3 เมตร จึงสามารถปลูกได้ในกระถางหรือพื้นที่จำกัด มะม่วงแคระมีหลายสายพันธุ์ แต่ละสายพันธุ์มีลักษณะและรสชาติที่แตกต่างกันไป

มะม่วงอกร่องทวาย

          มะม่วงอกร่องทวาย เป็นพันธุ์มะม่วงต้นเตี้ยที่ผลดิบมีสีเขียว ผลสุกมีสีเหลืองทอง เนื้อแน่น รสชาติหวานอมเปรี้ยว มะม่วงอกร่องทวายเป็นพันธุ์มะม่วงต้นเตี้ยที่มีลักษณะพิเศษตรงที่ออกผลดกตลอดทั้งปี

       ผลมีรูปร่างคล้ายกับมะม่วงเจ้าคุณทิพย์ กลมหรือรี เปลือกผลมีสีเขียว ผลสุกมีสีเหลืองทอง เนื้อผลมีสีเหลือง รสชาติหวานอมเปรี้ยว นิยมรับประทานผลสุกเป็นอาหารว่างหรือนำไปแปรรูปเป็นมะม่วงน้ำปลาหวาน มะม่วงกวน มะม่วงเชื่อม เป็นต้น

การดูแลมะม่วงมะม่วงต้นเตี้ย ดังนี้

 • รดน้ำสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน ควรให้น้ำวันละ 1-2 ครั้ง
 • ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักทุกๆ 3 เดือน เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน
 • ตัดแต่งกิ่งก้านที่แห้งตายหรือเป็นโรคออก เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคและแมลง
 • ป้องกันและกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช เช่น โรคราแป้ง โรคแมลงหวี่ขาว เป็นต้น

สามาถศึกษาวิธีการดูแลรักษามะม่วงแต่ละพันธุ์ได้ที่ช่องทางเว็บไซต์ของเราหรือสามาถอ่านบทความเพิ่มเติมอย่างละเอียดที่ได้ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

ประโยชน์ของมะม่วงต้นเตี้ย มีประโยชน์มากมาย

การดูแลมะม่วงต้นเตี้ยมีดังนี้

 • รดน้ำสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน ควรให้น้ำวันละ 1-2 ครั้ง
 • ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักทุกๆ 3 เดือน เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน
 • ตัดแต่งกิ่งก้านที่แห้งตายหรือเป็นโรคออก เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคและแมลง
 • ป้องกันและกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช เช่น โรคราแป้ง โรคแมลงหวี่ขาว เป็นต้น