พันธุ์มะม่วงลูกใหญ่

พันธุ์มะม่วงลูกใหญ่ ที่ควรปลูกในประเทศไทย

         พันธุ์มะม่วงลูกใหญ่  มะม่วงเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมปลูกในประเทศไทยเป็นอย่างมากมีหลายพันธุ์และหลายขนาด เนื่องจากมีรสชาติดีและสามารถปลูกได้เกือบทุกภาคของประเทศ พันธุ์มะม่วงนิยมปลูกกัน ได้แก่ มะม่วงน้ำดอกไม้ มะม่วงอกร่อง และมะม่วงเขียวเสวย ซึ่งแต่ละพันธุ์มีจุดเด่นและข้อดีแตกต่างกันไป

ข้อดีของมะม่วงลูกใหญ่ ดียังไงบ้าง

  • รสชาติอร่อย
  • เนื้อสัมผัสดี
  • เปลือกหนา ทนทาน
  • เก็บเกี่ยวผลผลิตได้นาน
  • ทนต่อโรคและแมลง

 

มะม่วงน้ำดอกไม้

มะม่วงน้ำดอกไม้

       มะม่วงน้ำดอกไม้ เป็นพันธุ์มะม่วงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทย เนื่องจากมีรสชาติหวานฉ่ำและเนื้อสัมผัสที่เนียนนุ่ม มะม่วงน้ำดอกไม้มีเปลือกบางและสีเหลืองทองเมื่อสุก นิยมรับประทานสดหรือนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น มะม่วงน้ำดอกไม้แช่อิ่ม มะม่วงน้ำดอกไม้ลอยแก้ว เป็นต้น

ข้อดีของมะม่วงน้ำดอกไม้

  • รสชาติหวานฉ่ำ
  • เนื้อสัมผัสเนียนนุ่ม
  • เปลือกบาง
  • ทนต่อโรคและแมลงได้ดี
  • เก็บเกี่ยวผลผลิตได้นาน

ข้อควรระวังในการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้

  • มะม่วงน้ำดอกไม้ต้องการน้ำมาก จึงควรปลูกในพื้นที่ที่มีน้ำอุดมสมบูรณ์
  • มะม่วงน้ำดอกไม้ไม่ทนต่อความเย็นจัด จึงควรปลูกในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียส

มะม่วงอกร่อง

มะม่วงอกร่อง

          มะม่วงอกร่อง เป็นพันธุ์มะม่วงที่ได้รับความนิยมรองจากมะม่วงน้ำดอกไม้ มะม่วงอกร่องมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวและเนื้อสัมผัสที่กรอบ มะม่วงอกร่องมีเปลือกหนาและสีเหลืองอมเขียวเมื่อสุก นิยมรับประทานสดหรือนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น มะม่วงอกร่องกวน มะม่วงอกร่องแช่อิ่ม เป็นต้น

ข้อดีของมะม่วงอกร่อง

  • รสชาติหวานอมเปรี้ยว
  • เนื้อสัมผัสกรอบ
  • เปลือกหนา
  • ทนต่อโรคและแมลงได้ดี
  • เก็บเกี่ยวผลผลิตได้นาน

ข้อควรระวังในการปลูกมะม่วงอกร่อง

  • มะม่วงอกร่องไม่ทนต่อความเย็นจัด จึงควรปลูกในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียส

มะม่วงเขียวเสวย

มะม่วงเขียวเสวย

       มะม่วงเขียวเสวยเป็นพันธุ์มะม่วงที่เหมาะสำหรับนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เนื่องจากมีเนื้อสัมผัสที่เหนียวและรสชาติไม่หวานมาก มะม่วงเขียวเสวยมีเปลือกหนาและสีเขียวเข้มเมื่อสุก นิยมนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น มะม่วงเขียวเสวยแช่อิ่ม มะม่วงเขียวเสวยเชื่อม เป็นต้น

 ข้อดีของมะม่วงเขียวเสวย

  • เนื้อสัมผัสเหนียว
  • รสชาติไม่หวานมาก
  • เปลือกหนา
  • ทนต่อโรคและแมลงได้ดี
  • เก็บเกี่ยวผลผลิตได้นาน

ข้อควรระวังในการปลูกมะม่วงเขียวเสวย

  • มะม่วงเขียวเสวยไม่ทนต่อความเย็นจัด จึงควรปลูกในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียส

ข้อควรระวังในการปลูกมะม่วงลูกใหญ่

 • มะม่วงลูกใหญ่ต้องการน้ำมาก จึงควรปลูกในพื้นที่ที่มีน้ำอุดมสมบูรณ์
 • มะม่วงลูกใหญ่ไม่ทนต่อความเย็นจัด จึงควรปลูกในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียส

เคล็ดลับในการปลูกมะม่วงลูกใหญ่ให้ประสบความสำเร็จ ได้ผลกำไรดี

 • ควรเลือกพันธุ์มะม่วงที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสภาพภูมิอากาศ
 • ควรปลูกมะม่วงในดินร่วนปนทรายที่มีการระบายน้ำดี
 • ควรให้น้ำมะม่วงอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะช่วงออกดอกติดผล
 • ควรใส่ปุ๋ยมะม่วงอย่างสม่ำเสมอ
 • ควรตัดแต่งกิ่งมะม่วงอย่างถูกวิธี
 • ควรป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช

            โดยสรุปแล้ว มะม่วงลูกใหญ่เป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมปลูกกันมากในประเทศไทย เนื่องจากมีรสชาติอร่อยและเนื้อสัมผัสดี การปลูกมะม่วงลูกใหญ่ให้ประสบความสำเร็จนั้น จะต้องเลือกพันธุ์มะม่วงที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสภาพภูมิอากาศ ดูแลรักษามะม่วงอย่างถูกวิธี และป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช