พันธุ์มะม่วงไทย

พันธุ์มะม่วงไทย ที่ได้รับความนิยมมาก

         พันธุ์มะม่วงไทย  มะม่วงเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดชนิดหนึ่งในประเทศไทย มีพันธุ์ต่างๆ มากมาย แต่ละพันธุ์มีเนื้อสัมผัสและรสชาติที่แตกต่างกัน ทั้งเปรี้ยวและหวาน นอกจากนี้ แต่ละพันธุ์ยังมีรูปร่างและขนาดที่โดดเด่น ชาวไทยหลายคนชอบปลูกหรือกินมะม่วง

5 พันธุ์มะม่วงไทยที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

         เราจะแนะนำ 5 พันธุ์มะม่วงไทยที่ได้รับความนิยมมากที่สุด 5 สายพันธุ์ มะม่วงไทย ที่ได้รับความนิยมมากในไทย ซึ่งอันที่จริงมีหลากหลายสาพันธุ์ แต่ละสายพันธุ์มีเนื้อและสัมผัสที่แตกต่างกันออกไป ทั้งเปรี้ยว หวาน แถมมีลักษณะรูปร่างและขนาดแต่เป็นเอกลักษณ์ คนไทยหลายๆคน นิยมปลูกหรือรับประทาน ได้แก่ 5 พันธุ์ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกหลายๆ พันธุ์มะม่วง ได้ที่

มะม่วงน้ำดอกไม้ Thai Nam Dok Mai mango

มะม่วงน้ำดอกไม้

    สายพันธุ์มะม่วงน้ำดอกไม้ เป็นพันธุ์มะม่วงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทย มีรสชาติหวานอมเปรี้ยว เนื้อละเอียด กลิ่นหอม นิยมรับประทานทั้งดิบและสุก มะม่วงน้ำดอกไม้สุกจะมีสีเหลืองทอง ผิวบาง เมล็ดเล็ก ก้านสั้น

 ลักษณะของมะม่วงน้ำดอกไม้

 • ผลมีรูปทรงรี ปลายผลแหลม
 • ผิวผลเรียบ เปลือกบาง
 • เนื้อผลสีเหลืองทอง ละเอียด เหนียว
 • เมล็ดเล็ก ก้านสั้น

 รสชาติของมะม่วงน้ำดอกไม้ มะม่วงน้ำดอกไม้มีรสชาติหวานอมเปรี้ยว กลิ่นหอม นิยมรับประทานทั้งดิบและสุก

ฤดูกาลของมะม่วงน้ำดอกไม้

 • มะม่วงน้ำดอกไม้ออกผลในช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายน
 • มะม่วงน้ำดอกไม้ปลูกได้ดีในดินร่วนปนทราย อากาศร้อนชื้น แหล่งปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ที่สำคัญในประเทศไทย ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี จันทบุรี และตราด

ประโยชน์ของมะม่วงน้ำดอกไม้

 • มะม่วงน้ำดอกไม้มีสรรพคุณทางยาหลายอย่าง เช่น แก้ท้องเสีย แก้ร้อนใน ช่วยบำรุงสายตา และบำรุงผิวพรรณ

มะม่วงเขียวเสวย Thai Kheaw Sawoei mango

มะม่วงเขียวเสวย

สายพันธุ์มะม่วงเขียวเสวย เป็นพันธุ์มะม่วงที่ได้รับความนิยมมากอีกพันธุ์หนึ่ง มีรสชาติหวานอมเปรี้ยว เนื้อละเอียด กลิ่นหอม นิยมรับประทานทั้งดิบและสุก มะม่วงเขียวเสวยสุกจะมีสีเหลืองอมเขียว ผิวบาง เมล็ดเล็ก ก้านสั้น

ลักษณะของมะม่วงเขียวเสวย

 • ผลมีรูปทรงรี ปลายผลแหลม
 • ผิวผลเรียบ เปลือกบาง
 • เนื้อผลสีเหลืองอมเขียว ละเอียด เหนียว
 • เมล็ดเล็ก ก้านสั้น

ฤดูกาลของมะม่วงเขียวเสวย มะม่วงเขียวเสวยออกผลในช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์

ประโยชน์ของมะม่วงเขียวเสวย มะม่วงเขียวเสวยมีสรรพคุณทางยาหลายอย่าง เช่น

 • แก้ท้องเสีย แก้ร้อนใน
 • ช่วยบำรุงสายตา
 • ช่วยบำรุงผิวพรรณ

มะม่วงแรด Thai Rad mango

 รสชาติของมะม่วงน้ำดอกไม้ รสชาติเปรี้ยวมากกว่ามะม่วงน้ำดอกไม้เล็กน้อย และมะม่วงแรดจะมีเนื้อสัมผัสที่เหนียวกว่ามะม่วงน้ำดอกไม้

ฤดูกาลของมะม่วงน้ำดอกไม้

 • มะม่วงแรดออกผลในช่วงเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม

ประโยชน์ของมะม่วงเขียวเสวย

มะม่วงแรดมีสรรพคุณทางยาหลายอย่าง เช่น

 • แก้ท้องเสีย แก้ร้อนใน
มะม่วงแรด

สายพันธุ์มะม่วงแรด เป็นพันธุ์มะม่วงที่มีรสชาติหวานอมเปรี้ยว เนื้อละเอียด กลิ่นหอม นิยมรับประทานทั้งดิบและสุก มะม่วงแรดสุกจะมีสีเหลืองทอง ผิวหนา เมล็ดเล็ก ก้านสั้น

มะม่วงอกร่อง Thai Okrong mango

มะม่วงอกร่อง

สายพันธุ์มะม่วงอกร่อง เป็นพันธุ์มะม่วงที่มีรสชาติหวานอมเปรี้ยว เนื้อละเอียด กลิ่นหอม นิยมรับประทานทั้งดิบและสุก มะม่วงอกร่องสุกจะมีสีเหลืองทอง ผิวบาง เมล็ดเล็ก ก้านสั้น

รสชาติของมะม่วงอกร่อง รสชาติเปรี้ยวมากกว่ามะม่วงน้ำดอกไม้เล็กน้อย และมะม่วงแรดจะมีเนื้อสัมผัสที่เหนียวกว่ามะม่วงน้ำดอกไม้

ฤดูกาลของมะม่วงอกร่อง

 • มะม่วงอกร่องออกผลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน

ประโยชน์ของมะม่วงอกร่อง

มะม่วงอกร่องมีสรรพคุณทางยาหลายอย่าง เช่น

 • แก้ท้องเสีย แก้ร้อนใน
 • ช่วยบำรุงสายตา
 • ช่วยบำรุงผิวพรรณ

       นอกจากนี้ มะม่วงอกร่องยังมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง จึงช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ และโรคเบาหวาน

มะม่วงมหาชนก Thai Mahachanok mango

มะม่วงอกร่อง

สายพันธุ์มะม่วงมหาชนก เป็นมะม่วงพันธุ์ที่คนไทยนิยมกินผลสุก เกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์โดยบังเอิญ

รสชาติของมะม่วงมหาชนก มะม่วงมหาชนกเป็นพันธุ์มะม่วงที่มีรสชาติหวานอมเปรี้ยว เนื้อละเอียด กลิ่นหอม นิยมรับประทานทั้งดิบและสุก มะม่วงมหาชนกสุกจะมีสีเหลืองทอง ผิวบาง เมล็ดเล็ก ก้านสั้น

ฤดูกาลของมะม่วงมหาชนก

 • มะม่วงมหาชนกออกผลในช่วงเดือนมีนาคม-กรกฎาคม

ประโยชน์ของมะม่วงมหาชนก

มะม่วงมหาชนกมีสรรพคุณทางยาหลายอย่าง เช่น

 • แก้ท้องเสีย แก้ร้อนใน
 • ช่วยบำรุงสายตา
 • ช่วยบำรุงผิวพรรณ
 • ช่วยบำรุงหัวใจ
 • ช่วยต้านมะเร็ง