มะม่วง พันธุ์ สายพันธุ์มะม่วง ยอดฮิตของไทย

มะม่วง-พันธุ์

          มะม่วง เป็นผลไม้ที่คนไทยนิยมรับประทาน มีหลากหลายสายพันธุ์ แต่ละสายพันธุ์มีรสชาติและลักษณะที่แตกต่างกัน สายพันธุ์มะม่วงแต่ละชนิดที่นิยมรับประทาน มารู้จักกับสายพันธุ์มะม่วงที่คนไทยนิยมบริโภค มีหลายสายพันธุ์เพราะมะม่วงนั้นปลูกง่าย ได้ผลผลิตเยอ นำมาประกอบอาหารก็ได้ หรือปลูกเพื่อขายก็ได้ บทความนี้จะแนะนำ พันธุ์มะม่วง มะม่วงพันธุ์ต่างๆ มะม่วงมีกี่สายพันธุ์ ของไทยที่นิยมปบูกกัน 5 สายพันธุ์พร้อมข้อมูลและรูปภาพ

มะม่วง พันธุ์น้ำดอกไม้ (Mango nam dokmai)

          มะม่วงน้ำดอกไม้ เป็นมะม่วงพันธุ์ที่คนไทยนิยมมากที่สุด เพราะมีรสชาติหวาน หอม เนื้อเนียน ผลสุกมีสีเหลืองทองมะม่วงน้ำดอกไม้นิยมรับประทานทั้งผลสุกและผลดิบ ผลดิบใช้รับประทานกับข้าวเหนียวมูน ผลสุกใช้ทำน้ำมะม่วงปั่น ไอศกรีมมะม่วง และขนมหวานอื่นๆ มะม่วงน้ำดอกไม้เป็นมะม่วงที่ปลูกง่าย ทนต่อโรคและแมลง ออกผลดก นิยมปลูกในภาคกลางและภาคใต้ของไทย

มะม่วง พันธุ์-น้ำดอกไม้

มะม่วงอกร่อง (Mango okrong)

มะม่วง พันธุ์-อกร่อง

          มะม่วงอกร่อง เป็นมะม่วงที่มีรสชาติหวานอมเปรี้ยว เนื้อแน่น ผลสุกมีสีเหลืองทองอมส้ม มะม่วงอกร่องนิยมรับประทานทั้งผลสุกและผลดิบ ผลดิบใช้รับประทานกับข้าวเหนียวมูน ผลสุกใช้ทำน้ำมะม่วงปั่น ไอศกรีมมะม่วง และขนมหวานอื่นๆ มะม่วงอกร่องเป็นมะม่วงที่ปลูกง่าย ทนต่อโรคและแมลง ออกผลดก นิยมปลูกในภาคกลางและภาคใต้ของไทย

มะม่วงเขียวเสวย (Mango khiaw sawei)

          มะม่วงเขียวเสวย กิ่ง พันธุ์ มะม่วง เป็นมะม่วงพื้นเมืองของไทยที่มีรสชาติหวานมัน เนื้อเนียน ผลสุกมีสีเขียว มะม่วงเขียวเสวยนิยมรับประทานทั้งผลสุกและผลดิบ ผลดิบใช้รับประทานกับข้าวเหนียวมูน ผลสุกใช้ทำน้ำมะม่วงปั่น ไอศกรีมมะม่วง และขนมหวานอื่นๆ มะม่วงเขียวเสวยเป็นมะม่วงที่ปลูกง่าย ทนต่อโรคและแมลง ออกผลดก นิยมปลูกในภาคกลางและภาคเหนือของไทย

มะม่วง พันธุ์-เขียวเสวย

มะม่วงมหาชนก (Mango mahachanok)

มะม่วง พันธุ์-มหาชนก

          มะม่วงมหาชนก เป็นมะม่วงพันธุ์ที่มีรสชาติหวานกรอบ เนื้อหนา ผลสุกมีสีเหลืองทอง พันธุ์ มะม่วง ลูก ใหญ่ มะม่วงมหาชนกนิยมรับประทานทั้งผลสุกและผลดิบ ผลดิบใช้รับประทานกับข้าวเหนียวมูน ผลสุกใช้ทำน้ำมะม่วงปั่น ไอศกรีมมะม่วง และขนมหวานอื่นๆ มะม่วงมหาชนกเป็นมะม่วงที่ทนต่อโรคและแมลง ออกผลดก นิยมปลูกในภาคกลางและภาคอีสานของไทย

มะม่วงฟ้าลั่น (Mango fa lan)

          มะม่วงฟ้าลั่น เป็นมะม่วงพันธุ์ที่มีรสชาติหวานอมเปรี้ยว เนื้อแน่น ผลสุกมีสีเหลืองอมเขียว มะม่วงฟ้าลั่นนิยมรับประทานทั้งผลสุกและผลดิบ ผลดิบใช้รับประทานกับข้าวเหนียวมูน ผลสุกใช้ทำน้ำมะม่วงปั่น ไอศกรีมมะม่วง และขนมหวานอื่นๆ มะม่วงฟ้าลั่นเป็นมะม่วงที่ทนต่อโรคและแมลง ออกผลดก นิยมปลูกในภาคกลางและภาคใต้ของไทย

มะม่วง พันธุ์-ฟ้าลั่น

สามารถศีกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สายพันธุ์มะม่วง